Lưu ý quan trọng khi làm Quảng cáo Google Shopping

Đặc tả dữ liệu sản phẩm

Sử dụng đặc tả này để định dạng thông tin sản phẩm của bạn cho Quảng cáo mua sắm. Bạn phải gửi dữ liệu sản phẩm đến Google theo đúng định dạng để tạo quảng cáo thành công cho sản phẩm của mình.

Tham khảo bài viết Đặc tả dữ liệu sản phẩm do Google cung cấp.

Tư duy “chia để trị”

Ta nên chia nguồn cấp dữ liệu theo Danh mục sản phẩm.

Đừng quên “tìm nạp” nguồn cấp dữ liệu mỗi 30 ngày

Theo chính sách của Google, bạn cần tìm nạp như Google tối thiểu 1 lần trong 30 ngày.

Nếu không, sản phẩm của bạn sẽ bị hết hạn và Quảng cáo sẽ ngừng chạy.

Ngoài ra, sau khi bạn chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu, hãy luôn nhớ bấm “tìm nạp ngay”.

Đừng quên "tìm nạp" nguồn cấp dữ liệu mỗi 30 ngày
Đừng quên “tìm nạp” nguồn cấp dữ liệu mỗi 30 ngày

id sản phẩm

id sản phẩm từ website

Cột id chính là thuộc tính product trên website, Và thuộc tính Schema.org là Product.sku

Bạn có thể tìm id sản phẩm của mình khi sửa sản phẩm đó, cụ thể như mô tả dưới đây.

Cách tìm id sản phẩm cho Google Shopping
Cách tìm id sản phẩm cho Google Shopping

id sản phẩm tự đặt

Nhưng ta có thể tự đặt id, miễn sao mỗi id phải tương ứng với 1 sản phẩm duy nhất.

Tiêu đề quảng cáo

Tiêu đề quảng cáo Google shopping có tối đa 150 ký tự.

Người dùng sẽ thấy tiêu đề quảng quảng cáo này, và thường chỉ thấy khoảng 30 ký tự đầu tiên. Do đó, bạn chỉ nên để 1 đến 2 từ khoá trên tiêu đề quảng cáo.

Mô tả quảng cáo

Mô tả quảng cáo Google shopping có tối đa 5000 ký tự.

Mô tả này chỉ dành cho Google đọc, người dùng ít khi thấy.

Vì Google sẽ dựa vào sự tương đồng của từ khoá người dùng tìm kiếm với nội dung trong tiêu đề, mô tả để lựa chọn quảng cáo được hiểu thị.

Do đó ta nên đặt bộ từ khoá ở trong phần mô tả để quảng cáo được hiển thị nhiều nhất.

Liên kết (link)

Kết hợp chặt chẽ để đảm bảo sự liên quan của tiêu đề – mô tả quảng cáo – trang đích.

Giá

Nên trùng với giá hậu tố trên website (giá sau khuyến mại, giá sẽ bán ra)

Hình ảnh

Nên dùng hình ảnh có nền trắng và chụp duy nhất 1 sản phẩm

Cột gpin, mpn

Không cần điền

Nhãn hiệu, thương hiệu

Là nhãn hiệu của sản phẩm bạn bán. Nếu không có, hãy điền tên công ty bạn.

Danh mục sản phẩm

Điền mã số tương ứng với danh mục sản phẩm của bạn.

Bạn có thể tải về Mã danh mục sản phẩm cho Google Shopping để tham khảo.

Có thể thêm cột “giá ưu đãi”

Nếu website của bạn có giá tiền tố và giá hậu tố thì bạn nên thêm cột này.

Có thể thêm cột “loại sản phẩm” 

Sản phẩm thuộc loại nào thì gán cho sản phẩm đó.

Cột “loại sản phẩm” giống như “category trên website”.

Ví dụ sản phẩm giày thuộc giày nam, giày nữ, v.v…

Loại sản phẩm này do bạn tự đặt ra để quản lý.

Có thể thêm cột “nhãn tuỳ chỉnh” (giống tag)

Nhãn tuỳ chỉnh để gắn một mác cho 1 sản phẩm.

Cột “nhãn tuỳ chỉnh” giống như “tag trên website”.

Nhãn tuỳ chỉnh có từ 0 đến 4. Một sản phẩm có thể gắn nhiều nhãn.

Ví dụ: giày da, giày công sở, giày thể thao, v.v…

Tối ưu tài khoản quảng cáo

Thêm phân mục quảng cáo
Thêm phân mục quảng cáo
Chọn loại phân mục
Chọn loại phân mục

Và đừng quên loại trừ các sản phẩm không thuộc phân mục đã chọn ở bước trên nhé!

Loại trừ các sản phẩm không thuộc phân mục đã chọn ở bước trên
Loại trừ các sản phẩm không thuộc phân mục đã chọn ở bước trên

Phủ định từ khoá không có khả năng chuyển đổi

Lấy dữ liệu từ “cụm từ tìm kiếm” để phủ định các từ không có khả năng chuyển đổi.Phủ định từ khoá không có khả năng chuyển đổi

Phủ định từ khoá không có khả năng chuyển đổi

Gọi ngay