1. Ý tưởng về cấu trúc website

Cấu trúc website là một yếu tố nền tảng và ảnh hưởng tới website của bạn ngay từ lúc khởi tạo trang web tới lúc website lớn mạnh.

Cụ thể, bạn sẽ cần lên ý tưởng về:

  • Các trang chính sẽ xuất hiện trên menu
  • Danh mục sản phẩm/dịch vụ của bạn

Tham khảo cấu trúc dưới đây để hiểu hơn nhé!

Ví dụ về cấu trúc website

2. Các thông tin liên hệ

Các thông tin để khách hàng và đối tác có thể liên lạc với bạn như:

  • Số điện thoại
  • Email
  • Địa chỉ văn phòng, trụ sở, các chi nhánh v.v…
3. Logo

Đây là dữ liệu vô cùng quan trọng và cần thiết để nhận diện website của bạn.

Hãy gửi logo dưới dạng file Photoshop, Corel, PNG hay JPG file chất lượng cao.

4. Bài viết giới thiệu

Bài viết này phải nêu được đầy đủ các thông tin giới thiệu về công ty như:

  • Lịch sử hình thành và phát triển
  • Đội ngũ nhân sự, đội ngũ lãnh đạo
  • Thành tích đạt được
  • Định hướng hoạt động, tầm nhìn chiến lược v.v…
5. Các hình ảnh liên quan

Đó có thể là hình công ty; hình các sản phẩm; hình ảnh công trình…

6. Các thông tin liên quan

Là thông tin như thông số kỹ thuật, mô tả chi tiết v.v… về Sản phẩm/Dịch vụ mà bạn muốn đưa lên website.