Tại sao nội dung là vua?

Muốn tạo nội dung tốt, cần lưu ý gì?

Nội Dung Chuẩn SEO Thế Nào Là Tốt Nhất

BÀI SEO NGOÀI KỸ THUẬT CƠ BẢN CẦN CHÚ Ý THÊM CÁC ĐẶC ĐIỂM SAU ĐỂ PHÁT HUY HIỆU QUẢ KINH PHÍ ĐẦU TƯ

Tầm quan trọng của bài viết chuẩn SEO

Content Writing (viết mới 100%)

Kỹ thuật chuẩn SEO 100% + 01-05 Ảnh trong bài.
Unique 100% viết mới hoàn toàn.
Nội dung độc đáo, hấp dẫn
Tỷ lệ Density từ 2-4% trong bài viết.
Dập logo, sđt vào ảnh: +3000 đ/bv
Submit: 1.000đ/bài | Internal Link: 3.000đ/bài
Bảo vệ bản quyền (DMCA): +5.000đ/bài (Rất nên dùng)

Content Editing (biên tập chỉnh sửa)

Kỹ thuật chuẩn SEO 100% + 01-05 Ảnh trong bài.
Unique >90% chỉnh sửa
Nội dung độc đáo, hấp dẫn
Tỷ lệ Density từ 2-4% trong bài viết
Dập logo, sđt vào ảnh: +3000 đ/bv
Submit: 1.000đ/bài | Internal Link: 3.000đ/bài
Bảo vệ bản quyền (DMCA): +5.000đ/bài (Rất nên dùng)

6 ĐIỂM KHÁC BIỆT VỀ DỊCH VỤ CỦA IFM MEDIA

CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

ĐIỀU CHÚNG TÔI MANG LẠI