THÔNG TIN

Tên công ty: Công ty TNHH IFM Media

Tên tiếng anh: IFM Media company limited

Mã số thuế: 0107861964

Địa chỉ: Số nhà 473, đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Đối tác truyền thông chuyên nghiệp
Tỷ lệ thành công cao

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng nâng tầm các doanh nghiệp Việt, Công ty TNHH IFM Media phấn đấu trở thành doanh nghiệp tư vấn Marketing online hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Bao gồm 6 quan điểm: là tiền đề, gốc rễ phát triển của giá trị cốt lõi ITESO

TÂM – TẦM – TÀI – TIỆN – TỐC – TÍN

TÂM :Làm việc phải xuất phát từ tâm, mong muốn giúp người khác phát triển.

TẦM: Là tầm nhìn dựa vào trí tuệ, tài năng và tư duy dự đoán xu hướng phát triển trong tương lai.

TÀI: Mỗi cá nhân luôn có ít nhất một tài năng nhất định để tạo thành một tổ chức “toàn tài”

TIỆN: Mọi công việc làm có quy trình để tiện lợi trong công việc, trong sinh hoạt và trong giao tiếp

TỐC: Làm việc phải đặt mục tiêu nhanh, hoàn thành trước thời gian quy định (nhanh nhưng không ẩu, nhanh nhưng chắc)

TÍN: Đặt chữ Tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ tín như bảo vệ tính mạng của chính mình.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa IFM Media

Làm mọi việc với kế hoạch rõ ràng, hành động mạnh mẽ, liên tục kiểm tra cải tiến, tiêu chuẩn hóa thành quy trình.

Văn hóa Ước mơ

IFM Media giúp mỗi thành viên xây dựng ước mơ, lập kế hoạch chiến lược đạt ước mơ, tạo mọi điều kiện để thành viên đạt ước mơ.

Văn hoá xây dựng

Mọi nhân viên đầu được đóng góp ý tưởng, ý kiến, sáng kiến về những công việc hay hoạt động của doanh nghiệp.

Văn hóa Gia đình

Mỗi thành viên là anh, là chị, là em trong một gia đình. Luôn yêu thương và làm việc cùng nhau; cùng chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.